• Plejeordningen
 • Billedtekst
  Prioritere kendt, nærende og indbydende kost højt
 • Plejeordningen tager sig af de ældre
  Samvær og fællesskab
 • Plejeordningen tager sig af de ældre
  Vi tager os af dig
  med et smil!
 • Plejeordningen tager sig af de ældre
  Der er også plads til familien!
 

Plejestøtteforeningen hvem er vi?

Plejestøtteforeningen er oprettet som en frivillig forening til støtte for Plejefællesskaber som er en privat non-profit organisation med følgende formål:

FORMÅL

Plejefællesskaber er en organisation der har til formål at tilvejebringe Friplejehjem for mennesker med en kristen livsholdning og de værdier det medfører.

Idégrundlag

Plejefællesskabets idégrundlag er et fællesskab mellem mennesker der deler samme holdninger og værdier.

Vi tror på at et plejepersonale, som overvejende består af personer der deler beboernes livsholdning, har de bedste forudsætninger for fuldt ud at respektere beboernes værdier.

Vi ønsker at støtte pårørende i at yde hjælp og omsorg.

Vi vil på en kærlig og professionel måde gøre hvad vi kan for at imødekomme udfordringerne og prioritere god stemning og velvære meget højt.

"ET HJERTE DER FRYDER SIG ER GOD MEDICIN"

Ordsprogene 17:22

Mål

Målet er at danne de bedst tænkelige rammer for alle beboere og skabe livsglæde for den enkelte beboer ved at:

give hver enkelt beboer tid, omsorg, menneskelighed og respekt sammen med et berigende socialt samvær

imødekomme den enkelte beboers plejebehov på en professionel og værdig måde

prioritere kendt, nærende og indbydende kost højt

skabe livskvalitet ved fokus på kendte trosrelaterede rutiner

Visioner

Vi ønsker plejehjem som styrker livskvaliteten, fordi der værnes om den enkelte beboers tro, grundlæggende værdier, holdninger og identitet.

Vi ønsker plejehjem med tryk på ordet hjem, hvor hjem betyder indflydelse, tryghed, hygge og velvære.

Copyright 2018 Plejeordningen. 
Alle rettigheder forbeholdt